Uurige Oma Ingli Arv

Täielik juhend kinnisvara uuendamise kohta?

  Täielik juhend kinnisvara uuenduste kohta

Novationi kinnisvara definitsioon:

Uuendused kinnisvaras on see, kui ühe osapoole terminit ja poliitikat muudab või asendab teine ​​osapool. Tavaliselt juhtub see äri- või elamutehingu käigus. Esialgne leping tühistatakse ja sõlmitakse uuesti uue lepinguga. Kinnisvara uuendus toimub tõenäoliselt siis, kui lepingu tähtaeg on ühelt poolelt teisele edasi antud.See juhtub siis, kui üks osapool edastab oma vara teisele peole. Nii et sel juhul peavad mõlemad pooled – üürileandja ja lootusrikas osapool – kõikide tähtaegade ja muudatuste puhul kokku langema.Näiteks:

Kui poepidaja võtab poe üle kuueks kuuks ja soovib kolme kuu pärast poest lahkuda. Ta saab poest kellegi teise juurde üle viia.Mis on kinnisvara uuendus?

Novatsioonis võime öelda, et nii poolte kohustused kui ka õigus põhinevad nende lepingul. Kolmandale isikule, kui üks nõustub ka kahe teise poolega. Kui üks on nõus ja teine ​​mitte, siis kokkulepe ei oleks märk. Lepingu üleandmiseks on vajalik mõlema poole nõusolek. Kui leping on rohkem kui kahe poole vahel. Siis tuleb tagada, et kõik osapooled on lepinguga nõus, siis see täidetakse.

Novatsiooni näide:

Kui tarnija allkirjastab lepingu tarnida rohkem kui 1500 ilukreemi kuu aja pärast naiste poes. Selle lepinguga peavad nõustuma nii müüja kui tarnija.Novationi kinnisvarategurid:

  • Uuenduslepingu eesmärk:

Uuendus on kahe konventsiooniosalise vaheline kokkuleppeülesanne, mis võimaldab uue osapoole vahetamist praeguse vastu.  • Novationi kasutamine kinnisvaras:

Tavaliselt kasutatakse seda mõlema poole nõusolekul vara üleandmisel. Ja seda kasutatakse vanade tingimuste või lepingute muutmiseks uuteks. Samuti viiakse see ellu kõigi osapoolte konsensusel ja koostööl.

  • Aktsiaturu uuendus kinnisvara valdkonnas:

Novatsioon tähendab edasimüüjat, kes räägib kahe osapoole, müüja ja kliendi vahel. Oma vara võõrandamiseks nende mõlema vahel või kahe osapoole vara võõrandamiseks mis tahes kolmandale isikule. Aga mõlema poole tahtel ja nõusolekul.Novation Kinnisvara Uuenduste tüübid:

Uuendusi on kahte tüüpi:

  • Ehitustööstuse nõukogu (CIC)
  • Ehitusõiguse ühing (SCL)

Kauplemisuuendus kinnisvaraga:

Nagu võib öelda, et lepingus osaleja saab vahetada mõne teise või uue vastu

Näide:

Tegelik kaubandus on muudetud kaheks erinevaks ametiks, kus iga kaasosaline seisab silmitsi olulise kaasosaga. Kui soovite üksteisega silmitsi seista, nagu päriskaubanduses.Uuenduse seadus aastal Kinnisvara :

Teise lepingu asendamine eelmisega. Uus leping sätestab õigused ja kohustused, mis olid põhiliselt eelmise kokkuleppe alusel. Uuendus ilmneb tavaliselt siis, kui teine ​​isik võtab vastu lepingu esimese poole põhjustatud maksekohustuse.

Uuendustasu :

See on protsess, mille käigus algne leping on kõrvaldatud. Vana on asendatud uue töövõtja või kolmanda töövõtjaga, kes võtab kõik kohustused üle. See tähendab, et tegelik pool kannab koormuse ja vastutuse teisele poolele.Eelmise kuupäeva uuendamine:

Sellega antakse õigused edasi nii, et kõik kohustused, koormad ja õigused kanduvad üle teistele. Edastamislepingud sisaldavad teatud kohustusi ja õigusi. Need algavad enne selle rakendamist uuendusleping ja pärast edastuslepingu algust.Kas saate sõlmida uue lepingu:

Jah, saate luua uue lepingu. Kui töövõtja soovib jagada või edastada oma vastutust, koormat või eelist teistele töövõtjatele. Edastage oma koorem enese leevendamiseks või lõõgastumiseks. Töövõtja võib vastutuse üle anda või töövõtjat asendada, kui teised tahavad koorma enda kanda võtta.Uuenduslepingu ärakiri:

Iseloomulik uuendus:

  • Jõustumiskuupäev.
  • Vabastamisklausel.
  • Esindusklausel.

Jõustumiskuupäev:

Konkreetne kuupäev, millal pidudel uuendust rakendatakse.Väljalaskeklausel:

See klausel täpsustab, et esialgne osapool on oma toiminguga vabastatud tema kasutuskuupäeval.

Esindusklausel :

Mis tahes osapoole loodud garantii või esindus.

Jaga Oma Sõpradega: